Advokatfirmaet Monsen

Monsen tilbyr juridisk hjelp og rådgivning innen en rekke ulike rettsfelt. Firmaet yter bistand til så vel private som små og mellomstore bedrifter og holder kontor på Youngstorget, i Oslo. Monsen er medlem i den norske advokatforening (MNA).

Som klient hos Advokatfirmaet Monsen AS skal du oppleve å bli godt ivaretatt. Dette skjer gjennom effektiv og god saksbehandling, jevnlig kontakt med deg som klient og arbeid med å oppnå et best mulig resultat. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tax Refund

Medhold i saker vedrørende beskatning av agenthonorar – fotball

Written by Monsen on . Posted in Uncategorized

I februar dette år publiserte jeg en artikkel som omhandlet beskatning av agenthonorar for fotballspillere. Bakgrunnen for artikkelen var at det var blitt etablert en feilaktig praksis om hvordan agenthonorar betalt av kjøpende fotballklubb skulle skattemessig behandles. Du kan lese mer om dette her. Den skattemessige feil behandlingen strakk seg tilbake til inntektsåret 2009, men ble korrigert i 2014, da som følge av en presisering i lignings-ABC. Konklusjonen er klar; Agenthonorar er ikke skattepliktig for spiller dersom det er kjøpende klubb som betaler agenten.

bigstock-Image-of-business-contract-on--39481198

Fritt frem for fotballrådgivere

Written by Monsen on . Posted in Uncategorized

Den 1. april 2015 ble agentreglementet slik vi kjenner det, historie. Et agentreglement som har høstet kritikk i en årrekke var etter manges skjønn moden for revisjon. Da FIFA, etter lengre tids arbeid, besluttet å erstatte gjeldende agentreglement med hva som kan oppfattes som et lite håndfast og veiledende reglement, stilnet ikke kritikken.